Eagle Camp 15 đã khép lại và từ khóa xuyên suốt trong chương trình lần này đó là Đội nhóm.

Điều gì khác biệt giữa đội nhóm tuyệt vời và một đội bình thường?

Đó chính là sự kỷ luật.

Một đội nhóm có tinh thần kỷ luật cao và kỹ năng tốt sẽ luôn làm tốt hơn một đội có văn hóa kỷ luật kém và những kỹ năng tuyệt vời.

Một đội nhóm kỷ luật, đổi mới liên tục, không ngừng học hỏi, không bào chữa, hoàn thành nhiệm vụ và trung thành.

Và đó là lý do thầy Phạm Thành Long và học viên Eagle Camp tạo ra nhưng kết quả xuất sắc vượt trội.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn