Tuyển đúng người thế nào

✍ Việc đưa SAI NGƯỜI lên “cỗ xe doanh nghiệp”, không chỉ khiến tổ chức thất thu, TỐN KÉM về chi phí đào tạo mà còn gây ra các HỆ LỤY nghiêm trọng về lâu dài. Đó là vấn đề về XUNG ĐỘT văn hóa, sự bất mãn trong nội bộ, thậm chí “KÉO TỤT” hiệu suất làm việc chung của đội nhóm, tổ chức.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn